AgriFood Fokus 2022:4

Mindre här men mer där – problemet med läckage av växthusgaser inom jordbruket

Författare: Nils Malmström  Helena Johansson  Torbjörn Jansson 

Sverige och EU har satt upp ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Jordbruket står för en stor del av utsläppen och kraftfulla styrmedel behövs. Samtidigt sker handel med jordbruksprodukter på världsmarknaden, vilket innebär att styrmedel som visserligen minskar utsläppen i Sverige och EU också kan leda till att produktion och utsläpp ökar utanför EU – så kallat utsläppsläckage.

Här undersöker vi effekterna av att beskatta utsläpp av växthusgaser från jordbruket i Sverige och EU. Resultaten visar att en skatt i Sverige eller EU skulle minska utsläppen, men att en stor del av minskningen skulle motverkas av ökade utsläpp utanför Sverige/EU. Vidare visar resultaten att en klimattull, dvs. avgifter som beror på utsläppen importen gett upphov till vid produktion, kan minska, men inte helt motverka, utsläppsläckaget.

Författare:

Nils Malmström


Helena Johansson


Torbjörn Jansson