AgriFood Policy Brief 2022:7

Jobbpolarisering – ett stadsfenomen?

Stora tekniksprång i samhället ställer nya krav på arbetskraftens kvalifikationer. Efterfrågan på högkvalificerad arbetskraft ökar men även nya lågkvalificerade jobb kan bli vanligare. Man talar om en jobbpolarisering där medelkvalificerade jobb ersätts av både hög- och lågkvalificerade jobb. Finns det jobbpolarisering i Sverige? Hur påverkas företagen och skiljer sig jobbpolariseringen åt mellan landsbygden och städerna? Vi finner att:

  • Jobbpolarisering förekommer framför allt i Stockholm, även om det finns visst stöd för hypotesen även i andra storstadsområden.
  • Företag som använder medelkvalificerad arbetskraft blir allt mindre betydelsefulla. Trenden är starkast i storstäderna men syns även på landsbygden.

  • Andelen anställda i företag med många högkvalificerade ökar i hela Sverige, men mest i storstadsområden utanför Stockholm.

  • Resultaten i denna Policy Brief är baserade på New perspectives on job polarization: An investigation of industry skill structure from an urban-rural perspective