AgriFood Policy Brief 2022:7

Jobbpolarisering – ett stadsfenomen?

Stora tekniksprång i samhället ställer nya krav på arbetskraftens kvalifikationer. Efterfrågan på högkvalificerad arbetskraft ökar men även nya lågkvalificerade jobb kan bli vanligare. Man talar om en jobbpolarisering där medelkvalificerade jobb ersätts av både hög- och lågkvalificerade jobb. Finns det jobbpolarisering i Sverige? Hur påverkas företagen och skiljer sig jobbpolariseringen åt mellan landsbygden och städerna? Vi finner att: