SLI-rapport 2004:5

Fiske i framtiden - hur förvalta en gemensam naturresurs?

Författare: Mark Brady 

Detta är Livsmedelsekonomiska institutets första rapport om fiske. Institutet har under sina fem års existens gjort analyser av framförallt jordbruksrelaterade frågor. Under de senaste åren har vi även gett livsmedelsfrågor större utrymme. Det ingår inte i institutets normala uppdrag att analysera fisket. Sedan ett år tillbaks har vi dock fått ett tillfälligt uppdrag från regeringen att göra fiskeriekonomiska analyser. Detta är alltså den första rapporten om fiskefrågor. Liksom när det gäller övriga områden börjar vi med en grundläggande studie av området, med ambitionen att den skall vara bred och lätt att tillgodogöra sig. Institutets allra första rapport handlade om varför jordbrukspolitiken behöver reformeras – om vad som är problemet med nuvarande politik. Vi startade också tidigt ett liknande projekt om handelspolitiken och jordbruket. Nu har vi samma ansats när det gäller fisket.

Fiskefrågorna får i Sverige stor och ständig uppmärksamhet i media. Ingen kan ha missat att det finns problem i havsfisket och att vissa fiskarter riskerar utfiskning. Ingen kan heller undgå att höra att det är kamp om fiskemöjligheter och fiskerättigheter ländernas fiskeflottor emellan. Nya försiktighetsåtgärder införs och Sverige tillhör de länder inom EU som driver att långtgående sådana åtgärder behövs. Samtidigt framgår det också tydligt i den offentliga debatten att den ekonomiska situationen för vissa grupper inom yrkesfisket är ansträngd.

Däremot diskuteras det förvånansvärt lite varför situationen är som den är – vad som är de avgörande problemen, varför den nuvarande situationen har uppkommit och vad som därmed krävs för att kunna förbättra situationen.

Detta är huvudfrågan för denna rapport. Vi vill belysa det ekonomiska problemet i fisket – som gör att havets fiskeresurser föröds samtidigt som yrkesfiskarna brottas med ekonomiska problem, både i form av låga inkomster och höga kostnader. Vad beror det på? Åtgärder saknas ju knappast på fiskets område. Politiken innebär ständigt ökande regleringar, ny kontroll och att ansenliga budgetmedel läggs på att åtgärda problemen och stödja fiskets inkomster. EU:s gemensamma fiskeripolitik analyseras från denna utgångspunkt. Kan den lösa problemet?

Författare:


Mark Brady

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-rapport 2004:5 här

Din beställning

Se din varukorg