SLI-Övrigt

Redovisning av förhandsutvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Författare: Sören Höjgård  Eva Kaspersson  Helena Johansson 

En ex ante-utvärdering av förslag på landsbygdsprogram enligt uppdrag av regeringen (regleringsbrev för 2006).

Ladda ned huvuddokument (pdf-fil)

Ladda ned bilagor
Kalkylgranskning (pdf-fil)
Miljöbedömning (pdf-fil)

Författare:


Sören Höjgård

Eva Kaspersson


Helena Johansson