Publicerade artiklar

Fixing problems in fisheries – integrating ITQs, CBM and MPAs in management. Marine Policy 33 (2009), 258-263

Författare: Mark Brady  Staffan Waldo 

Inom fiskeripolitiken framhålls ofta marina reservat som ett sätt att hantera biologisk mångfald och beståndsproblem. Individuella överförbara kvoter (ITQ) framhålls som ett instrument för att minska kapaciteten och förbättra ekonomin i flottan, och samförvaltning som ett sätt att stärka legitimitet och effektivitet i förvaltningen. I artikeln diskuteras hur dessa tre förvaltningsåtgärder kan kombineras för att uppnå en effektiv förvaltning.

Länk till tidskriften Marine Policy

Författare:


Mark Brady


Staffan Waldo