AgriFood-Övriga

A note on the economics of Swedish Baltic Sea fisheries

Författare: Staffan Waldo  Anton Paulrud  Anna Jonsson 

Vetenskaplig publikation i Marine Policy 34(2010), baserad på publikationen Ekonomin i svenskt östersjöfiske.

Författare:


Staffan Waldo

Anton Paulrud

Anna Jonsson