AgriFood-Övrigt

Ekonomiska konsekvenser av en ny fiskelag - Bilaga 5 i SOU 2010:42 Med fiskevård i fokus – en ny fiskevårdslag

Författare: Staffan Waldo  Ewa Rabinowicz  Pia Nordström 

Studien är en analys av de ekonomiska konsekvenserna av utredningens förslag angående: Krav på obligatorisk utbildning för yrkesfiskare, miljökonsekvensbedömningar, fritidsfiskebaserad verksamhet, regionala råd, och införandet av fiskelicens i stället för yrkesfiskelicens och fartygstillstånd.

Författare:


Staffan Waldo


Ewa Rabinowicz

Pia Nordström