Publicerade artiklar

The Swedish Recreational Fishing Industry. Tourism in Marine Environments 6(4), pp 161-174.

Författare: Staffan Waldo  Anton Paulrud 

Möjligheten att skapa sysselsättning och ekonomisk utveckling baserat på fritidsfiske har rönt ökat politiskt intresse i Sverige under senare år. Dessa frågor analyseras i artikeln utifrån en enkät till svenska fritidsfiskebaserade företag. I undersökningen uppskattas att Sverige har cirka 1.300 företag i branschen med totala intäkter på 500 miljoner kronor. Tjänster som tillhandahålls av dessa företag inkluderar mat och logi, guidning, och uthyrning av fiskevatten. Artikeln är på engelska och utgår från avrapporteringen av regeringsuppdraget ”Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet.

Tidskriftens webbplats

Författare:


Staffan Waldo

Anton Paulrud