AgriFood-Övrigt

Mot nya vatten–vart leder individuella överförbara fiskekvoter?

Författare: Anton Paulrud  Staffan Waldo 

I en rapport till Expertgruppen för miljöstudier analyserar Anton Paulrud och Staffan Waldo hur den svenska fiskeflottans struktur och lönsamhet kan utvecklas i ett system med individuella överförbara fiskekvoter, ett så kallat ITQ-system. Rapporten visar att det med ett ITQ-system är möjligt att nå tillräcklig lönsamhet för att ge konkurrenskraftiga löner, att flottan skulle minska med 30 till 50 procent och att det inom ramen för systemet går att gynna det småskaliga fisket.

Författare:

Anton Paulrud


Staffan Waldo