Publicerade artiklar

Management of and Economic Returns from Selected Fisheries in the Nordic Countries. Marine Resource Economics 27:65-88

Författare: Max Nielsen  Ola Flaaten  Staffan Waldo 

I artikeln jämförs fiskets resursränta i Danmark, Norge, Island, Färöarna och Sverige. Fiskena är utvalda för att representera olika typer av fiskeriförvaltning. Artikeln bygger på den nordiskspråkiga rapporten ”Ekonomin i nordiskt fiske – Fokus på resursräntan”

Länk till artikeln "Management of and Economic Returns from Selected Fisheries in the Nordic Countries", Marine Resource Economics

Författare:

Max Nielsen

Ola Flaaten


Staffan Waldo