Publicerade artiklar

Obstacles to Developing Recreational Fishing Enterprises in Sweden. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 12(2):121-139

Författare: Staffan Waldo  Anton Paulrud 

I artikeln analyseras tre hinder för utvecklingen av fritidsfiskebaserade företag i Sverige: Brist på fisk, brist på rådighet över resursen, och marknadsföring. Artikeln bygger på den svenska policy-briefen ”Fritidsfiskebaserade företag - hur kan de utvecklas ?”

Länk till artikeln "Obstacles to Developing Recreational Fishing Enterprises in Sweden. ", Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism

Författare:


Staffan Waldo

Anton Paulrud