Publicerade artiklar

Swedish coastal herring fisheries in the wake of an ITQ system. Marine Policy, available online 6 July 2012.

Författare: Staffan Waldo  Cecilia Hammarlund  Martin Lindegren  Anders Nilsson  Anders Persson  Kim Berndt 

För att bevara småskaligt fiske har EU kommissionen föreslagit att småskaligt fiske ska stå utanför det föreslagna obligatoriska systemet med överförbara fiskerättigheter. Artikeln ger ett relevant exempel och handlar om de problem som uppstod när det småskaliga fisket i Öresund lämnades utanför det svenska ITQ-systemet för sillfiske. Projektet finansieras av Formas och ingår i SOUNDFISH.

Länk till artikeln "Swedish coastal herring fisheries in the wake of an ITQ system", Marine Resource Economics

Författare:


Staffan Waldo


Cecilia Hammarlund

Martin Lindegren

Anders Nilsson

Anders Persson

Kim Berndt