AgriFood-WP 2013:1

The Swedish Resource Rent Model for the Commercial Fishery (SRRMCF)

Författare: Staffan Waldo  Anton Paulrud 

Åtgärder inom svensk och europeisk fiskeriförvaltning påverkar inte bara fiskets ekologiska hållbarhet utan påverkar även ekonomiska och sociala faktorer inom fiskesektorn. The Swedish Resource Rent Model for the Commercial Fishery (SRRMCF) är en modell som utvecklats för att analysera hur förvaltningsåtgärder påverkar den svenska fiskeflottans storlek och struktur. I grundutförandet modelleras 10 fartygssegment och 180 olika fisken som bedrivs efter 40 arter av fisk och skaldjur. Modellen täcker samtliga vatten där svenska fartyg bedriver fiske.

Författare:


Staffan Waldo

Anton Paulrud