Publicerade artiklar

ITQs in Swedish demersal fisheries. ICES Journal of Marine Science 70(1):68-77

Författare: Staffan Waldo 

I denna artiklel analyseras hur den svenska fiskeflottans struktur och lönsamhet kan utvecklas i ett system med individuella överförbara fiskekvoter, ett så kallat ITQ-system. Artikeln visar att det med ett ITQ-system är möjligt att nå tillräcklig lönsamhet för att ge konkurrenskraftiga löner, att flottan skulle minska med 30 till 50 procent och att det inom ramen för systemet går att gynna det småskaliga fisket.

Länk till tidsskrift

Detta är en vetenskaplig publikation som baseras på rapporten ”Mot nya vatten – vart leder individuella överförbara fiskekvoter?”

Länk till rapporten

Författare:


Staffan Waldo