Publicerade artiklar

The Influence of Biodiversity Provision on the Cost Structure of Swedish Dairy Farming, Journal of Agricultural Economics, Vol. 65, No. 1, 2014, 87–111.

Författare: Staffan Waldo  Joakim Gullstrand  Rembert De Blander 

Detta är en vetenskaplig publikation där resultaten tidigare publicerats på svenska i AgriFood Policy Brief 2011:4 Vad kostar biologisk mångfald jordbruket ?

Länk till vetenskaplig publikation

Länk till policy brief på svenska

Författare:


Staffan Waldo

Joakim Gullstrand

Rembert De Blander