Klimatsmart produktion av bioenergi och mat - Clip by Food

Utsläppen av växthusgaser från jordbruket kan minska genom en klimatsmartare produktion av mat och biobränslen, men i dagsläget saknas nödvändiga klimatpolitiska styrmedel. I allmänhet är globala åtgärder effektivast när det handlar om globala problem som utsläpp av växthusgaser.

Men eftersom globala klimatöverenskommelser är svåra att åstadkomma är det intressant att även undersöka effekter av regionala eller lokala åtgärder. Samtidigt riskerar klimatåtgärder inom EU att vara ineffektiva om de leder till att produktion som orsakar utsläpp flyttar till andra länder. Analyser av klimatpolitik måste därför ta hänsyn till den globala effekten på utsläppen.

I projektet analyseras effekten av klimatskatter för jordbruket inom EU på de globala utsläppen av växthusgaser och produktionen av biobränslen. För att göra detta vidareutvecklas en internationell bio-ekonomisk modell så att globala utsläpp från förändrad produktion och handel inom jordbruket kan beräknas. Den vidareutvecklade modellen kan även användas för framtida analyser av andra politiska styrmedel för att ge kunskap om politikens effekter.

Projektet genomförs av AgriFood Economics Centre i samarbete med EuroCARE GmbH i Bonn samt Europeiska Kommissionens forskningscenter IES i italienska Ispra, och pågår under 2019. Projektet finansieras av energimyndigheten.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg