Styrmedel för att bevara naturbetesmarker

Framtiden för de svenska naturbetesmarkerna är en brett uppmärksammad fråga, främst därför att dessa marker bidrar till biologisk mångfald och att bevara hotade arter i större utsträckning än de flesta andra biotoper. Naturbetesmarken finns framförallt i svenska mellan- och skogsbygder, där jordbruksmarken är mer fragmenterad och fälten mindre, och stora arealer täcks av skog.

Arealen naturbetesmark har minskat radikalt under det senaste seklet. För att bevara naturbetesmarker har styrmedel inrättats, bl.a. inom den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP.

I det här projektet kommer den framtida utvecklingen av naturbetesmark analyseras genom modellsimuleringar i AgriPolis-modellen, med särskild tonvikt på markernas biologiska kvalitet. Befintliga och alternativa styrmedel kommer att diskuteras utifrån måluppfyllelse och kostnadseffektivitet.

En inledande deskriptiv analys av tillståndet för naturbetesmarkerna idag kommer att genomföras under hösten 2018. Hela projektet beräknas vara klart under våren 2020.

Ansvariga: Mark Brady 

Ansvariga:


Mark Brady

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg