Integrerad förvaltning av säl och fiske

Det småskaliga fisket i Östersjön minskar idag snabbt i både Sverige, Danmark och Finland. Även om det finns många orsaker till utvecklingen förs ofta de snabbt växande populationerna av säl fram som en viktig faktor. Sälen påverkar fisket genom att äta fisk, ofta direkt ur fiskarens nät. Samtidigt som sälen är ett problem för fisket är utvecklingen av starka sälbestånd ett exempel på en lyckad marin förvaltning och sälen är ett symboldjur för ett friskt ekosystem.

Både säl och fiske är viktiga för en levande kustmiljö. En förvaltning som tar hänsyn till både säl och fiske är ett steg mot en större helhetssyn på havets ekosystem (så kallad ekosystembaserad förvaltning). Syftet med projektet är att jämföra de samhällsekonomiska effekterna av olika förvaltningsstrategier för en kombinerad förvaltning av fisk och säl som tar hänsyn till både positiva och negativa effekter av sälbeståndens storlek.

Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet och är ett samarbete med Köpenhamns universitet och Helsingfors universitet. Projektet pågår till hösten 2021.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg