Kan startstödet bidra till en föryngring av jordbrukssektorn?

Andelen unga jordbrukare i Europa minskar. Det ses som ett problem eftersom unga jordbrukare anses vara mer entreprenöriellt inriktade och ha starkare preferenser för hållbart företagande. För att underlätta sektorns föryngring kan unga lantbrukare ansöka om startstöd från landsbygdsprogrammet.

Projektet studerar om startstödet påverkar inkomsterna för de som väljer att bli jordbruksföretagare. Om inkomsterna påverkas positivt ökar det incitamenten för yngre att bli jordbrukare. Startstödet kan i så fall antas bidra till en föryngring av sektorn.

Projektet beräknas vara slutfört under hösten 2019

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg