En ny marknadsplats för fisk – hur påverkas priserna?

I november 2016 etablerades Stockholms fiskauktion. Tanken var att förbättra möjligheterna att sälja fångster lokalt och att förbättra utbudet av fisk i Stockholmsregionen. Auktionen har med tiden blivit en allt viktigare marknadsplats för försäljning av insjöfisk och den kan därför ha påverkat priserna.

Gös är den viktigaste insjöfisken på den svenska marknaden. Därför studerar vi om priserna på gös påverkats av Stockholmsauktionens etablering.

Projektet beräknas vara klart under 2019.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg