Effekter av miljöcertifiering

Genom miljöcertifiering kan producenter differentiera sina produkter och visa köpare att de sålda produkterna är hållbara. Vanligtvis innebär dock certifiering en kostnad för producenter vilket betyder att någon form av avkastning från certifiering är ett måste om certifiering ska löna sig. Om miljöcertifiering inte är gynnsamt för producenter kommer få att certifiera sig och då blir miljöeffekterna av certifieringen små.

I det här projektet analyserar vi nyttor av miljöcertifiering på producentnivå. Mer specifikt ämnar vi undersöka hur svenska fiskare av havskräftor i Kattegatt och Skagerrak har påverkats av certifiering mot Marine Stewardship Council (MSC) under perioden 2015-2017. Med hjälp av ekonometriska paneldatametoder och detaljerad daglig data från loggböcker estimerar vi effekten av MSC-certifiering på priserna på havskräftor vid kaj, kvantiteten havskräftor som säljs och antalet köpare.

Projektet finansieras av Formas och beräknas vara klart hösten 2021.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg