Yrkesfiske och vattenbruk i spåren av Covid-19

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för många sektorer men också massiva stödinsatser från samhället. I det här projektet studerar vi hur fisket och vattenbruket har påverkats av pandemin och hur samhällets stödinsatser för näringen har sett ut. Analysen bidrar till ökade kunskaper om effekterna av pandemin och ger ökade kunskaper om de stöd som funnits. Analysen kan leda till att stöden utformas bättre för att passa fisket och vattenbruket i framtiden. Projektet slutförs under 2021.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg