Att rädda butiker på landsbygden – fungerar det särskilda driftsstödet?

År 2015 beslutade regeringen om ett särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i särskilt sårbara och utsatta glesbygder. Driftstödet kan ha bromsat en fortsatt nedläggning av butiker men andra faktorer kan också påverka om butiker fortsätter att var i drift. Exempelvis kan en allmän ekonomisk utveckling, en ökad efterfrågan på lokal nivå eller en befolkningstillväxt spela roll. För att utvärdera om driftsstödet bromsat nedläggningen av butiker eller om det haft andra effekter behövs en djupare analys.

Vårt syfte är att undersöka om sannolikheten att butiker läggs ned påverkas av driftsstödet. Vi kommer också att undersöka hur ekonomiska faktorer utvecklas för butiker som fått stöd och butiker som inte fått det. Det kan till exempel handla om butikernas omsättning eller antalet anställda. Resultaten är intressanta inför beslut om driftsstödet bör fortsätta eller inför beslut om förändringar i driftsstödets utformning.

Projektet samfinansieras av forskningsprojektet ”The Death and Life of Rural Retail in Sweden” som löper under tre år (2021-2023). Det senare är ett samarbete med forskare från Handelns forskningsinstitut (HFI) och Lunds universitet och finansieras av Hakon Swenson Stiftelsen. Projektet beräknas vara klart sommaren 2023.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg