Fiskberedningsindustrin i ett förändrat klimat

Klimatförändringar påverkar havets ekosystem och innebär att förekomsten av arter på olika platser förändras. Detta påverkar både yrkesfisket och beredningsindustrin. För beredningsindustrin innebär det att tillgången på råvara från traditionellt viktiga arter kan minska men också att det eventuellt tillkommer nya arter. I det här projektet samlas information om beredningsindustri och klimateffekter i 25 fallstudier från hela Europa.

AgriFood bidrar med en fallstudie om den svenska beredningsindustrin för östersjötorsk. Idag är beredningen mycket liten, men en historisk tillbakablick ger information om hur beredningsindustrin tidigare har hanterat miljöeffekter som övergödning, överfiske, och en storleksförskjutning mot allt mindre torskar. Studien kombinerar en litteraturöversikt med historiska data över utvecklingen av beredningsindustrin och handeln med torskprodukter. Projektet finansieras av EU-kommissionen och slutförs under hösten 2022.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg