Proteinskifte i Sverige – produktion och konsumtion

Den mesta jordbruksmarken i Sverige och i världen används för djurproduktion. Att ersätta animaliskt protein med vegetabiliskt protein i konsumtionen har därför en stor potential att minska jordbrukets växthusgasutsläpp eftersom lantbrukets djur blir färre och jordbrukets markanvändning mindre. Livsmedelsförsörjningen kan också påverkas eftersom animalieproduktionen är förhållandevis resurskrävande. Konsumtion av kött, ägg och mejeriprodukter är en viktig källa till protein och andra näringsämnen. Konsumtionsnivån i Sverige överstiger dock de fysiologiska behoven, vilket kan ge upphov till livsmedelsrelaterade sjukdomar.

Denna studie undersöker vilket utrymme och behov det finns från samhällets sida för att få till ett svenskt konsumtionsskifte där vegetabiliska proteiner ersätter animaliska. Studien lyfter också olika styrmedels potential för att öka andelen vegetabilier i konsumtionen. Projektet beräknas bli klart under 2024.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg