En ekonomisk modell för spatiala analyser av yrkesfisket

I detta projekt utvecklas en ny empirisk modell för yrkesfisket. Modellen syftar till att analysera vilka faktorer som påverkar beslut när det gäller val av fiskeplats och redskap, vilket gör det möjligt att analysera fiskemönster på detaljerad geografisk nivå. Modellen används inom projektet för att förstå vilka fiskeområden som är mest betydelsefulla för fiskenäringen och hur fiskare påverkas ekonomiskt av olika rumsliga begränsningar i dessa områden. Detta kan exempelvis vara införande av marint skyddade områden, etablering av vindkraftsparker till havs, eller andra restriktioner för fisket. En sådan ekonomisk modell över svenskt fiske saknas i dagsläget och projektet bidrar således till att ge förbättrat underlag för beslutsfattande.

Projektet är finansierat av FORMAS och beräknas vara klart under 2024.

Ansvariga: Johan Blomquist 

Ansvariga:

Bild på medarbetare: Johan Blomquist. Foto.
Johan Blomquist

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg