Konsekvensanalys av förbudet mot genredigeringstekniker

Teknologisprång inom genredigering har under senare år skett som bland annat kan påverka organismers egenskaper och deras miljöpåverkan. Inom EU finns sedan många år ett reellt förbud för att använda teknikerna för att förädla jordbruksproduksväxter som nu håller på att omprövas.

Projektet beskriver befintligt ramverk och den pågående EU-processen för lagstiftningen på området. Det huvudsakliga syftet med studien är att identifiera olika nyttor och kostnader som är relevanta för att genredigera växter som kan vara av intresse för odling i Sverige. Tyngdpunkten ligger på miljöaspekter och svensk konkurrenskraft. En så kallad cost benefit-analys görs för nya sorters genredigerad potatis som är utvecklade i Sverige för att kunna introduceras på marknaden. Studien diskuterar också möjligheterna och utmaningarna med en eventuell märkning av livsmedel som innehåller genredigerade jordbruksprodukter.

Projektet är finansierat av Kungliga skogs- och lantbruksakademin och ska vara färdigt hösten 2023.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg