Ekonomiska incitament för artblanding av grödor i svensk växtodling

Artblandning av grödor, dvs. att flera olika grödor odlas på samma fält är en viktig komponent i Sveriges och EU:s strategier för ett mer hållbart jordbruk. Artblandadning har en rad positiva effekter jämfört med traditionell odling av en gröda, t.ex. bättre motståndskraft mot sjukdomar, minskat behov av växtskyddsmedel, konstgödsel, bättre odlingssäkerhet, bättre foderkvalitet. Trots detta verkar det finnas ett motstånd bland lantbrukarna mot artblandning.

I detta projekt undersöker vi vad som kan hindra lantbrukarna att tillämpa artblandning. Vi fokuserar på: i) lantbrukarnas attityder till artblandandning, ii) hur gårdarnas ekonomiska situation kan påverkas av att gå över till artblandad odling av grödor och iii) hur artblandning kan stödjas av offentliga och privata policyinitiativ.

Projektet är ett samarbete mellan AgriFood, och institutionen för växtproduktionsekologi vid SLU. Projektet finansieras av FORMAS och pågår till 2024.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg