Kompetensförsörjning mellan regioner och branscher

Den demografiska och strukturella utvecklingen innebär utmaningar avseende kompetensförsörjningen i stora delar av Sverige, inte minst i kommuner och regioner på landsbygden. Både privat och offentlig sektor har svårt att hitta rätt kompetens och det kan uppstå en konkurrens om arbetskraften.

I detta projekt undersöker vi först det regionala behovet av arbetskraft och om det finns ett problem med matchningen mellan arbetskraftens kompetens och inriktning, och den förväntade efterfrågan på arbetskraft från privat och offentlig sektor på regional nivå. I ett andra steg undersöks flyttströmmar av arbetskraft (exempelvis drivet av Northvolt i Skellefteå eller fossilfri ståltillverkning i Luleå): finns det flyttströmmar av arbetskraft, varifrån kommer arbetskraften och vad har den för kompetens?

Projektet kommer att använda sig av registerdata för individer och företag för perioden 2008-2021. Projektet avslutas 2024.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg