Övriga vetenskapliga publikationer

An economic assessment of GHG mitigation policy options for EU agriculture, JRC technical report.


Författare: Torbjörn Jansson  m. fl. 


Rapporten ger en översikt över den historiska utvecklingen av jordbrukets utsläpp av växthusgaser inom EU samt prognoser för den framtida utvecklingen.

Huvudsyftet är att visa vilka förbättringar som gjorts i modellsystemet CAPRI vad avser beräkning och rapportering av växthusgaser, särskilt vad avser modelleringen av tekniska åtgärder för att minska utsläppen. CAPRI-modellen används sedan också för att göra utvärderingar av politiska styrmedel som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn.


Liknande publikationer


2022-01-11
AgriFood Policy Brief 2022:1
Ekologisk odling för mer biologisk mångfald - var får man mest för pengarna?
2021-12-20
AgriFood Fokus 2021:5
Är ekologisk odling bättre för miljön?
2021-11-30
AgriFood Policy Brief 2021:10
Att ta över gården – hur fungerar generationsskiften i europeiska jordbruk?

Författare:


Torbjörn Jansson

m. fl.