Publicerad artikel

Impact of Management Practices on Persistent and Residual Technical Efficiency – a Study of Swedish pig Farming”. Managerial and Decision Economics , 01 September 2016


Författare: Gordana Manevska-Tasevska  Helena Hanson  Katarina Labajova 


Managerial capacity builds over the years and the accumulated knowledge/practice affect the outcome of the period that follows, with long-run/permanent effects on inefficiency. Therefore, predictions of the influence of managerial capacity on the time-varying inefficiency, regularly estimated as overall efficiency, may be biased. This study analyzed the influence of farm management practices on both the persistent and residual efficiency, and evaluated how conclusions drawn about the effect of management practices are assessed if overall efficiency, instead of permanent and residual efficiency, is evaluated. Farm-accounting data of Swedish pig producers and information from a survey related to managerial practices were used.

Resultaten i artikeln diskuteras i två debattartiklar:

Budget och ekonomistyrning gör företaget lönsammare, ATL, 29 september 2016

och

Så kan grisproducenter i Sverige lyckas bättre, Land, Lantbruk och Skogsland, 5 maj 2016


Liknande publikationer


2024-06-11
AgriFood Fokus 2024:2
Konkurrenskraft inom svensk jordbruksproduktion
2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
2023-10-31
AgriFood Fokus 2023:9
Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?

Författare:

Bild på medarbetare: Gordana Manevska-Tasevska. Foto.
Gordana Manevska-Tasevska

Helena Hanson

Katarina Labajova