Publicerad artikel

Impact of Management Practices on Persistent and Residual Technical Efficiency – a Study of Swedish pig Farming”. Managerial and Decision Economics , 01 September 2016


Författare: Gordana Manevska-Tasevska  Helena Hanson  Katarina Labajova 


Managerial capacity builds over the years and the accumulated knowledge/practice affect the outcome of the period that follows, with long-run/permanent effects on inefficiency. Therefore, predictions of the influence of managerial capacity on the time-varying inefficiency, regularly estimated as overall efficiency, may be biased. This study analyzed the influence of farm management practices on both the persistent and residual efficiency, and evaluated how conclusions drawn about the effect of management practices are assessed if overall efficiency, instead of permanent and residual efficiency, is evaluated. Farm-accounting data of Swedish pig producers and information from a survey related to managerial practices were used.

Resultaten i artikeln diskuteras i två debattartiklar:

Budget och ekonomistyrning gör företaget lönsammare, ATL, 29 september 2016

och

Så kan grisproducenter i Sverige lyckas bättre, Land, Lantbruk och Skogsland, 5 maj 2016


Liknande publikationer


2022-01-13
AgriFood Fokus 2021:3
Att flytta förlorade naturvärden - Fungerar ekologisk kompensation för att ersätta naturvärden vid exploatering?
2022-01-11
AgriFood Policy Brief 2022:1
Ekologisk odling för mer biologisk mångfald - var får man mest för pengarna?
2021-12-20
AgriFood Fokus 2021:5
Är ekologisk odling bättre för miljön?

Författare:


Gordana Manevska-Tasevska

Helena Hanson

Katarina Labajova