AgriFood-Fokus 2017:2

Bag-limits på torsk i Öresund


Författare: Ida Lovén  Anders Persson  Andreas Sundelöf  Staffan Waldo 


Fritidsfisket är en viktig källa till rekreation samtidigt som företag inom fisketurism bidrar till utvecklingen av de kustnära regionerna. Sedan januari 2017 regleras fritidsfisket på torsk i västra Östersjön av en bag-limit. Det innebär att det är tillåtet att ta hem högst fem torskar per dag (tre under lekperioden, februari-mars). I det berörda området är många fisketurismföretag så kallade turbåtar som tar ut fiskare till attraktiva fiskeplatser.

Denna studie fokuserar på dessa turbåtar i Öresund och visar att näringen under senare år haft en positiv trend. Det är svårt att belägga de långsiktiga effekterna av en bag-limit på näringens utveckling, men det finns anledning att vara uppmärksam på näringens signaler om minskad efterfrågan.


Liknande publikationer


2023-03-31
AgriFood Fokus 2023:4
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
2023-01-24
AgriFood Fokus 2023:1
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?
2022-10-06
AgriFood Fokus 2022:5
Fångster av siklöja och priset på löjrom - en ekonomisk analys

Författare:

Ida Lovén

Anders Persson

Andreas Sundelöf

Bild på medarbetare: Staffan Waldo. Foto.
Staffan Waldo