AgriFood WP 2010:5

Estimation of Greenhouse Gas coefficients per Commodity and World Region to Capture Emission Leakage in European Agriculture


Författare: Torbjörn Jansson  Ignacio Pèrez Dominguez  Franz Weiss 


This paper presents a novel methodology to estimate greenhouse gas emission coefficients for agricultural commodities produced in the whole world, differentiated by region of production

Liknande publikationer


2020-02-11
AgriFood-Policy Brief 2020:2
Övergödning i Östersjön – åtgärder som fungerar
2020-02-11
AgriFood-Policy Brief 2020:1
Övergödning i Östersjön – politik som förvärrar problemen
2019-11-21
AgriFood Policy Brief 2019:14
Vikten av att synas - nya verktyg för att värdera ekosystemtjänster

Författare:


Torbjörn Jansson

Ignacio Pèrez Dominguez

Franz Weiss