AgriFood WP 2010:5

Estimation of Greenhouse Gas coefficients per Commodity and World Region to Capture Emission Leakage in European Agriculture


Författare: Torbjörn Jansson  Ignacio Pèrez Dominguez  Franz Weiss 


This paper presents a novel methodology to estimate greenhouse gas emission coefficients for agricultural commodities produced in the whole world, differentiated by region of production

Liknande publikationer


2022-06-07
AgriFood Fokus 2022:4
Mindre här men mer där – problemet med läckage av växthusgaser inom jordbruket
2022-06-07
AgriFood Policy Brief 2022:3
Fördelar med en global klimatskatt för jordbruket
2022-06-07
AgriFood Policy Brief 2022:3
Fördelar med en global klimatskatt för jordbruket

Författare:


Torbjörn Jansson

Ignacio Pèrez Dominguez

Franz Weiss