AgriFood Policy Brief 2019:5

Sälar och småskaligt fiske – hur påverkas kostnaderna?


Författare: Staffan Waldo  Johan Blomquist 


Tack vare en lyckad miljöpolitik har de svenska sälpopulationerna vuxit kraftigt under senare år. Men sälarna medför också problem för det småskaliga fisket eftersom de äter fisk ur näten, vilket ger minskade intäkter. Dessutom ökar kostnaderna för fisket eftersom sälarna förstör redskap. I den här studien analyserar vi sälarnas påverkan på det småskaliga fiskets ekonomiska resultat. Vi visar att:

  • Det småskaliga fiskets direkta kostnader, till exempel för förstörda redskap och hantering av skadad fisk, uppgår till cirka sex miljoner kronor per år vilket motsvarar sju procent av fiskets totala kostnader för insatsvaror.
  • Högst kostnad för sälarnas påverkan finns i Östersjön, framför allt för fiske med garn längs sydkusten.
  • Förekomsten av sälar minskar lönsamheten i det småskaliga fisket kraftigt.
  • Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: The Economic Costs of Seal Presence in Swedish Small-Scale Fisheries AgriFood Working Paper 2019:2


Liknande publikationer


2019-10-02
AgriFood-Policy Brief 2019:10
Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring
2019-07-16
AgriFood-Policy Brief 2019:7
Inkomster i svenskt och nordiskt fiske
2019-07-09
AgriFood Fokus 2019:2
Fiske och säl – en analys av möjligheter till samexistens
    Författare:
  • Åsa Waldo 
  • Maria Johansson