AgriFood Policy Brief 2020:4

Odlade alger – ett framtidshopp?

Flera tångbitar ligger utspridda på en klipphäll. Foto.

Författare: Sofie Andersson  Jonas Nordström 


Algodling är globalt en stor industri, men produktionen i Europa är liten. Algodling kan bidra till ekonomisk tillväxt genom produktion av biomassa och samtidigt tillhandahålla miljönyttor som exempelvis upptag av kväve och fosfor ur havet. Ett hinder för utvecklingen av algodling kan vara låg vinstpotential i industrin. Därför undersöker vi lönsamheten i algodling på den svenska västkusten. Vi finner att:

  • Det finns möjlighet till god lönsamhet i algodling.
  • Värdet av upptaget av kväve och fosfor från havet är litet i förhållande till de företagsekonomiska vinsterna.
  • Boende längs den svenska västkusten är förhållandevis positiva till algodling.

Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: Socioeconomic prospects of a seaweed bioeconomy in Sweden och The perception of aquaculture on the Swedish West Coast.


Författare:

Sofie Andersson

Bild på medarbetare: Jonas Nordström. Foto.
Jonas Nordström