Jonas Nordström, Docent

Gästforskare

Jonas Nordström har disputerat i nationalekonomi vid Umeå universitet. Vid sidan av sitt arbete vid AgriFood arbetar han vid Köpenhamns universitet, Department of Food and Resource Economics. Jonas arbetar i huvudsak med forskning inom områdena miljö- och hälsoekonomi, hållbar konsumtion samt beteende-ekonomi. Jonas arbetar också med frågor som berör övergången från en ekonomi baserad på fossila bränslen till en mer resurseffektiv biobaserad ekonomi.


Ekologisk kompensation - Upptag och integrering bland svenska aktörer och kvantifiering av de samhällsekonomiska effekterna, Rapport 7008, Naturvårdsverket
You win some, you lose some - compensating the loss of green space in cities taking heterogeneous population characteristics into consideration
Odlade alger – ett framtidshopp?
Socioeconomic prospects of a seaweed bioeconomy in Sweden. Scientific reports 10, 1610 (2020)
The perception of aquaculture on the Swedish West Coast, Ambio 2018, 47:398–409.
Non-market values of algae beach-cast management - Study site Trelleborg, Sweden, Ocean & Coastal Management 140 (2017), s. 59-67
Ursprungsinformation om mat på restaurang
Some like it organic, some like it purple and some like it ancient: Consumer preferences and WTP for value-adding attributes in whole grain bread, Food Quality and Preference, 52, 244-254
Strategic self-ignorance, Journal of Risk and Uncertainty, 52(2), 117-136
The impact of price reductions on individuals’ choice of healthy meals away from home, Appetite, 89, 103–111
Underlag till En livsmedelsstrategi för tillväxt i hela livsmedelskedjan
Determinants of Food Demand and the Experienced Taste Effect of Healthy Labels - An experiment on potato chips and bread, Journal of Behavioral and Experimental Economics, 56, 13-20
Certainty and Overconfidence in Future Preferences for Food, Journal of Economic Psychology, 51, 101-113
Att veta eller inte veta – vill konsumenter ha information om livsmedel?

Telefon

E-post

jonas.nordstrom@agrifood.lu.se

Postadress

AgriFood Economics Centre
att: Jonas Nordström
Box 7080
220 07 Lund

Besöksadress och paketleverans

AgriFood Economics Centre
Scheelevägen 15 D
223 63 Lund

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg