Publicerad artikel

Rationalising inefficiency in agricultural production – the case of Swedish dairy agriculture, European Review of Agricultural Economics, 47(1), pp. 1-24


Författare: Helena Hanson  Gordana Manevska-Tasevska  Mette Asmild 


Inefficiency in agricultural production is generally interpreted as waste in the use of production factors. We challenge this by (i) providing an explanation for why apparent inefficiency may result, at least partly, from rational production decisions by farmers and (ii) testing this rational inefficiency hypothesis empirically. Based on multidirectional efficiency analysis of production data from 2013 for 421 Swedish dairy farms and statistical analyses of the inefficiency patterns, we provide support for the existence of rational inefficiency. These findings have clear implications for policy schemes aiming at pushing farms towards the efficient production frontier.


Liknande publikationer


2022-01-13
AgriFood Fokus 2021:3
Att flytta förlorade naturvärden - Fungerar ekologisk kompensation för att ersätta naturvärden vid exploatering?
2022-01-11
AgriFood Policy Brief 2022:1
Ekologisk odling för mer biologisk mångfald - var får man mest för pengarna?
2021-12-20
AgriFood Fokus 2021:5
Är ekologisk odling bättre för miljön?

Författare:

Helena Hanson


Gordana Manevska-Tasevska

Mette Asmild