AgriFood Policy Brief 2021:1

Finns det ett samband mellan yrkesfiske och turism?

Det finns en uttalad politisk vilja att stödja det lokala fisket i Sverige. Ett skäl till detta är att levande fiskehamnar kan locka turister till kustnära samhällen. I denna studie analyserar vi kopplingen mellan yrkesfiske och antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar.

  • Vi finner att antalet gästnätter är högre i kustkommuner med mer yrkesfiske.
  • Vi finner däremot inte stöd för att yrkesfisket genererar fler gästnätter. Detta gäller både fiske generellt och småskaligt fiske.
  • Även om det inte går att säga att yrkesfiske generellt lockar turister, kan fisket vara viktigt för turismen i enskilda kommuner.

Ladda ned Policy Briefen som pdf: Finns det ett samband mellan yrkesfiske och turism?

Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: Local fisheries and thriving harbors: Is there a value for the tourism sector? Marine Resource Economics, 36(2), 2021.


Liknande publikationer


2021-10-18
AgriFood Policy Brief 2021:9
Miljöcertifiering av havskräfta – till nytta för fisket?
2021-10-06
AgriFood Policy Brief 2021:8
Lämna småskaligt fiske när sälarna blir fler?
2021-08-26
AgriFood Rapport 2021:2
Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd