AgriFood Fokus 2022:3

Ägg och matfågel – vilka är utmaningarna och hur resilient är produktionen?

Höns pickar i sig foder som lagts ut på marken. Foto.

Författare: Gordana Manevska-Tasevska  Jens Rommel  Helena Hanson  Carl-Johan Lagerkvist 


Ägg- och matfågelproducenterna i Sverige strävar mot en hållbar utveckling, men står inför ett antal komplexa utmaningar. Resiliens, dvs. motståndskraft och anpassningsförmåga, krävs för att sektorn ska kunna hantera dessa utmaningar och leverera hållbart producerade livsmedel.

I denna fokus beskriver vi hur sektorns aktörer ser på sektorns utmaningar och resiliens. Vi finner att låg lönsamhet är bland de viktigaste utmaningarna, vilket till stor del är en konsekvens av höga kvalitetskrav. Resiliens bygger i stor utsträckning på stegvisa anpassningar i kunskap och produktion, exempelvis ökning av gårdsstorlek, teknisk utveckling och effektivare sjukdomshantering.

Familjemedlemmar underlättar kortsiktiga justeringar i arbetskraftsbehov och inkomstchocker. Däremot saknas i stor utsträckning initiativ för mer långtgående transformativa förändringar.


Liknande publikationer


2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
2023-10-31
AgriFood Fokus 2023:9
Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?
2023-06-16
AgriFood Fokus 2023:7
Corporate compensation for carbon sequestration in agricultural soil

Författare:

Bild på medarbetare: Gordana Manevska-Tasevska. Foto.
Gordana Manevska-Tasevska

Jens Rommel

Helena Hanson

Carl-Johan Lagerkvist