AgriFood Policy Brief 2022:7

Jobbpolarisering – ett stadsfenomen?

En staty av cyklister som står framför ett hotell. Foto.

Stora tekniksprång i samhället ställer nya krav på arbetskraftens kvalifikationer. Efterfrågan på högkvalificerad arbetskraft ökar men även nya lågkvalificerade jobb kan bli vanligare. Man talar om en jobbpolarisering där medelkvalificerade jobb ersätts av både hög- och lågkvalificerade jobb. Finns det jobbpolarisering i Sverige? Hur påverkas företagen och skiljer sig jobbpolariseringen åt mellan landsbygden och städerna? Vi finner att:


Liknande publikationer


2023-09-18
AgriFood Policy Brief 2023:2
Att rädda butiker på landsbygden – fungerar det särskilda driftstödet?
2023-05-31
AgriFood Fokus 2023:5
Levnadsstandard i land och stad - hur påverkar kostnader?
2022-10-18
AgriFood Policy Brief 2022:6
Ett skattesystem som missgynnar företag på landsbygden?