AgriFood Fokus 2024:2

Konkurrenskraft inom svensk jordbruksproduktion

Grönt fält med lantbruksbyggnader i bakgrunden. Foto.

Författare: Gordana Manevska-Tasevska  Hampus Nylén  Jonatan Pupp 


Ökad konkurrenskraft i hela livsmedelskedjan är ett centralt mål i den svenska livsmedelsstrategin. Ökad konkurrenskraft förväntas bidra till ökad hållbarhet, ökad livsmedelsproduktion och minskad sårbarhet vid kriser. Vi analyserar konkurrenskraften i den svenska jordbruksproduktionen i relation till Danmark, Tyskland och Nederländerna under perioden 2010–2021. Vi finner att svensk jordbruksproduktion har sämre konkurrenskraft jämfört med de utvalda länderna, men att den förstärkts under perioden.


Liknande publikationer


2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
2023-10-31
AgriFood Fokus 2023:9
Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?
2023-06-16
AgriFood Fokus 2023:7
Corporate compensation for carbon sequestration in agricultural soil

Författare:

Bild på medarbetare: Gordana Manevska-Tasevska. Foto.
Gordana Manevska-Tasevska

Bild på medarbetare: Hampus Nylén. Foto.
Hampus Nylén

Jonatan Pupp