SLI-skrift 2002:1

Analys av enhetliga arealstöd i EU


Författare: Torbjörn Jansson 


Kommissionen presenterade den 1 juli 2002 ett förslag till enhetliga arealstöd till jordbruket. Stödnivån för varje gård föreslås bli den samma som idag, men utgå oberoende av produktion. Studien belyser konsekvenserna för jordbrukare, skattebetalare och konsumenter av att ersätta samtliga EU:s direktstöd till jordbruket med ett enda enhetligt arealstöd.

I studien väljs nivån på det enhetliga arealstödet så att budgetbelastningen är oförändrad, i likhet med Kommissionens förslag. Studien visar att en sådan reform skulle leda till minskad produktion av främst nötkött, men även av spannmål och oljeväxter. Odlingen av övriga grödor skulle öka. Produktion som annars bara är lönsam på grund av bidragen skulle upphöra. Genom det minskade utbudet skulle priserna stiga, liksom jordbrukarnas inkomster. De högre priserna skulle innebära minskad konsumentnytta. Minskningen i konsumentnytta är dock mindre än jordbrukssektorns ökade inkomster.


Liknande publikationer


2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
2023-10-31
AgriFood Fokus 2023:9
Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?
2023-06-16
AgriFood Fokus 2023:7
Corporate compensation for carbon sequestration in agricultural soil

Författare:

Bild på medarbetare: Torbjörn Jansson. Foto.
Torbjörn Jansson

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-skrift 2002:1 här

Din beställning

Se din varukorg