Publicerade artiklar

Ex Ante Impact Assessment of Policies Affecting Land Use, Part B: Application of the Analytical Framework. Ecology and Society, vol 16, nr 1, 29


Författare: Torbjörn Jansson 


I detta arbete visas hur modeller och metoder från olika discipliner kan användas för att göra konsekvensanalyser inom områdena miljö, samhälle och ekonomi. Det komplexa systemet demonstreras genom en analys av en finansiell reform inom EU, där hela den gemensamma jordbrukspolitiken avskaffas och de frigjorda medlen istället används till investeringar i forskning och utveckling för alla samhällets sektorer, samt en analys som innebär en större satsning på bioenergi.

Samtliga författare: Katharina Helming, Katharina Diehl, Tom Kuhlman, Torbjörn Jansson, Peter H. Verburg, Martha Bakker, Marta Perez-Soba, Laurence Jones, Pieter Johannes Verkerk, Paul Tabbush, Jake Breton Morris, Zuzana Drillet, John Farrington, Pierre LeMouël, Paul Zagame, Tomasz Stuczynski, Grzegorz Siebielec, Stefan Sieber, och Hubert Wiggering


Liknande publikationer


2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?

Författare:


Torbjörn Jansson