Publicerade artiklar

How to Design a Targeted Agricultural Subsidy System: Efficiency or Equity? (PLoS ONE 7(8):e41225)


Författare: R.-G. Cong  Mark Brady 


I artikeln utvärderas de rådande bidragen som ges inom ramen för EU: s jordbrukspolitik. Bidragen visar sig vara ineffektiva av flera skäl:

  • För det första är EU:s bidragssystem ineffektivt både för att ge inkomststöd till lantbrukarna och för att garantera EU:s livsmedelsförsörjning.
  • För det andra är det irrationellt med utbetalningar som inte är kopplade till prestation och som kan ge negativ miljöpåverkan och minskad social hållbarhet.

Genom ekonomisk modellering kan man se en ‘‘reverse redistribution’’ i det nuvarande skatte- och bidragssystemet. För att hitta ett effektivare och mer rättvist sätt att dela ut stöd, har flera olika bidragssystem undersökts (återbetalningslån, skördeskatt och inkomstberoende lån).


Liknande publikationer


2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
2023-10-31
AgriFood Fokus 2023:9
Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?
2023-06-16
AgriFood Fokus 2023:7
Corporate compensation for carbon sequestration in agricultural soil

Författare:

R.-G. Cong

Bild på medarbetare: Mark Brady. Foto.
Mark Brady