Publicerade artiklar

How to Design a Targeted Agricultural Subsidy System: Efficiency or Equity? (PLoS ONE 7(8):e41225)


Författare: R.-G. Cong  Mark Brady 


I artikeln utvärderas de rådande bidragen som ges inom ramen för EU: s jordbrukspolitik. Bidragen visar sig vara ineffektiva av flera skäl:

  • För det första är EU:s bidragssystem ineffektivt både för att ge inkomststöd till lantbrukarna och för att garantera EU:s livsmedelsförsörjning.
  • För det andra är det irrationellt med utbetalningar som inte är kopplade till prestation och som kan ge negativ miljöpåverkan och minskad social hållbarhet.

Genom ekonomisk modellering kan man se en ‘‘reverse redistribution’’ i det nuvarande skatte- och bidragssystemet. För att hitta ett effektivare och mer rättvist sätt att dela ut stöd, har flera olika bidragssystem undersökts (återbetalningslån, skördeskatt och inkomstberoende lån).


Liknande publikationer


2021-11-30
AgriFood Policy Brief 2021:10
Att ta över gården – hur fungerar generationsskiften i europeiska jordbruk?
2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?

Författare:

R.-G. Cong


Mark Brady