Övriga vetenskapliga publikationer

Product assortment and the efficiency of farms. Book chapter in Giraud-Héraud, E., and Pichery, M. C. Wine Economics: quantitative studies and empirical applications, Chapter 12. Palgrave Macmillan.


Författare: Gordana Manevska-Tasevska 


Studien undersöker hur effektiviteten för makedoniska druvproducenter påverkas av vilken typ av druvor som odlas, hur många olika druvsorter som odlas och av om man producerar bordsdruvor eller druvor för vinproduktion. Analysen visar att effektiviteten och vinsterna skulle kunna öka betydligt om produktionen inriktade sig på en viss typ av druvor. Producenter med färre sorter och som specialiserar sig på lokala eller regionala druvsorter och bordsdruvor har också högre effektivitet. Därför bör framtida investeringar i makedoniska druvsorter vara i regionala sorter och bordsdruvor. Att odla flera olika sorters druvor är generellt inte att rekommendera.

Beställ boken


Liknande publikationer


2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
2023-10-31
AgriFood Fokus 2023:9
Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?
2023-06-16
AgriFood Fokus 2023:7
Corporate compensation for carbon sequestration in agricultural soil