Publicerade artiklar

The Influence of diversification on short-term and long-term viability in the Scottish and Swedish agricultural sector, Land Use Policy, 49, 404-412


Författare: Gordana Manevska-Tasevska  Andrew P. Barnes  Helena Hanson  Shailesh Shrestha  Steven G. Thomson 


Lönsamma jordbruksföretag har varit ett uttalat mål för jordbrukspolitiken i de flesta länder. Denna analys visar förändringar i lönsamhet under perioden 2000-2012 för gårdar i Skottland och Sverige, och analyserar effekterna av diversifiering på lönsamheten. Resultatet visar att:

  • Både lönsamma och icke-lönsamma gårdar har stabil lönsamhet över tiden, oberoende av förändringar av marknader och politik.
  • Nivån och typen av diversifiering är en viktig faktor för lönsamheten.
  • Diversifiering inom jordbruksverksamheten leder till högre lönsamhet. Denna typ av diversifiering minskar behovet av att köpa insatsvaror eftersom det ofta finns både djur och växtodling på gårdarna.
  • Diversifiering utanför jordbruksverksamheten (t.ex. tjänsteaktiviteter, entreprenörsarbete på gården), ger också möjligheter till ökad lönsamhet.
  • Länk till publikation


Liknande publikationer


2024-06-11
AgriFood Fokus 2024:2
Konkurrenskraft inom svensk jordbruksproduktion
2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
2023-10-31
AgriFood Fokus 2023:9
Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?

Författare:

Bild på medarbetare: Gordana Manevska-Tasevska. Foto.
Gordana Manevska-Tasevska

Andrew P. Barnes

Helena Hanson

Shailesh Shrestha

Steven G. Thomson