SLI-Övriga

Så löser vi fiskekrisen, Ekonomisk debatt nr 6, 2008.

Författare: Staffan Waldo  Mark Brady 

Artikel i Ekonomisk debatt nr 6 2008.

Länk till artikeln

Bygger på resultat från ”Att vända skutan – ett hållbart fiske inom räckhåll”.

Författare:


Staffan Waldo


Mark Brady