Ewa Rabinowicz, Professor em.

Professor (em), Institutionen för ekonomi, SLU

Ewa Rabinowicz är professor em. i jordbruksekonomi vid SLU. Hennes huvudsakliga forskningsområden är jordbrukspolitik, politisk ekonomi, internationell handel och landsbygdsutveckling.


Varför är EU:s jordbrukspolitik så svår att reformera?
Möjliga klimatåtgärder och styrmedel i ett framtida landsbygdsprogram, Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2021:1
Impacts of direct payments – Lessons for CAP post-2020 from a quantitative analysis
Evaluation of results and adaptation of EU Rural Development Programmes, Land Use Policy, Volume 67, p.298-314
Bättre landsbygdsprogram efter utvärdering?
Evaluation of results and adaptation of EU Rural Development Programmes
EU:s jordbrukspolitik – hur ser reformtrycket ut inför 2020?
Pure and compensated efficiency of Swedish dairy farms, Agricultural and Food Science 25:111-123
Överlappande styrmedel – ett problem för jordbrukets miljöpolitik?
Strukturomvandling och effektivitet i det svenska jordbruket
Betalt för resultat – dags att testa nya miljöstöd i Sverige!
Hur bör gårdsstödet utformas? - Yttrande över Ds 2014:6, gårdsstödet 2015-2020
Competitiveness of Swedish agriculture: indicators and driving forces
Input saving possibilities and practices contributing to more efficient beef production in Sweden
Svenska nötköttsproducenter kan minska sina kostnader
Sluta slänga maten – gör det någon nytta?
Food waste among Swedish households - much ado about nothing?
Adoption of the Automatic Milking System by Swedish Milk Producers
Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektivitet i det svenska landsbygdsprogrammet
Policy impact on farm level efficiency in Sweden: 1998-2008
Varför är vissa bönder mer effektiva än andra?
Agricultural Credit Market Institutions: A Comparison of Selected European Countries (Factor Markets Working Paper no. 33)
Evidence-based agri-environmental policies: The Swedish experience
På spaning efter ett innovationssystem för landsbygdsföretag
Disaggregated impacts of CAP reforms
Halvtidsutvärdering av Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 - huvudrapport
Ekonomiska konsekvenser av en ny fiskelag - Bilaga 5 i SOU 2010:42 Med fiskevård i fokus – en ny fiskevårdslag
Djurvälfärd och lönsamhet – var står vi idag?
Jordbruket, växthusgaserna och effektiva styrmedel
Impact of decoupling and modulation in the European Union: A sectoral and farm level assessment
The Cap and Future Challenges (European Policy Analysis 11 (2009) sid 1-13)
Jordbruksstöd utan krav på produktion: en bättre politik?
Ekonomisk Debatt 6(2009) sid 57-70
Evaluation on the impact of Nordic aid schemes in northern Finland and Sweden
Några aspekter på en reform av EU:s jordbrukspolitik
IDEMA Final Report
Samhällsekonomiska bedömningar av förändringar i fiskeriförvaltningen
Competitiveness in the Agricultural Sector of Bosnia and Herzegovina
Svensk livsmedelsexport - analys av vilka som exporterar och vad
EU Milk Policy after enlargement - Competitiveness and Politics in Four Candidate Countries
Subsidiarity, the CAP and EU Enlargement

Telefon

E-post

ewa.rabinowicz@slu.se

Postadress

AgriFood Economics Centre
att: Ewa Rabinowicz
Box 7080
220 07 Lund

Besöksadress och paketleverans

AgriFood Economics Centre
Scheelevägen 15 D
223 63 Lund
Medarbetare: Ewa Rabinowicz. Foto.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg