AgriFood Rapport 2023:1

Varför är EU:s jordbrukspolitik så svår att reformera?

EU:s medlemsländers flaggor framför EU-parlamentets byggnad i Strasbourg, Frankrike. Foto.

Författare: Ewa Rabinowicz 


De gångna sextio åren har EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP) utvecklats långsamt, vilket tyder på att detta kommer att känneteckna utvecklingen även i fortsättningen. Det medför en långsam förändring även av jordbrukets produktion samt dess klimat- och miljöpåverkan. Skall jordbruket, å andra sidan, uppfylla de mål som ställs i från jord till bord-strategin krävs en radikal förändring av jordbrukspolitiken.

Rapporten belyser vilken roll strategin och den gröna omställningen i övrigt kommer att få för utformningen av den framtida GJP och om målen för strategin kommer att uppnås. Analysen anlägger ett public choice-perspektiv och bygger på analyser av drivkrafter bakom tidigare reformer och av dynamiken i de två senaste förhandlingsomgångarna om GJP. Utöver konsumenter, producenter och skattebetalare inkluderas även miljögrupper samt vissa EU-institutioner.


Liknande publikationer


2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
2023-10-31
AgriFood Fokus 2023:9
Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?
2023-06-16
AgriFood Fokus 2023:7
Corporate compensation for carbon sequestration in agricultural soil

Författare:

Bild på medarbetare: Ewa Rabinowicz. Foto.
Ewa Rabinowicz