Effekter av ekologisk kompensation på miljö och ekonomi

Exploatering av mark innebär ofta en avvägning mellan behovet av exempelvis bostäder eller infrastruktur och bevarandet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ekologisk kompensation innebär att exploateringens negativa effekter på miljön kompenseras genom att miljövärden återskapas på andra platser. I dagsläget används ekologisk kompensation i begränsad omfattning i Sverige.

Projektet illustrerar metoder för att mäta sociala och ekologiska förändringar och ger vägledning om när, var och hur ekologisk kompensation kan användas. Ekonomiska och ekologiska effekter av olika utformningar av ekologisk kompensation studeras.

Projektet är ett samarbete mellan AgriFood och Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet. Projektet finansieras av Naturvårdsverket (Ekologisk kompensation) och avslutas hösten 2021.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg